Privacyverklaring

Voor welke doeleinden worden gegevens verwerkt?
Hillary Step hanteert een strikt privacybeleid. Wij nemen uw privacy uiterst serieus en gaan zorgvuldig met uw persoonlijke informatie om. Dit privacy statement geeft aan hoe wij omgaan met de gegevens van kandidaten, bedrijven en sollicitanten.

Over het algemeen kan onze website bezocht worden zonder dat uw persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven. Voor de uitvoering van onze dienstverlening vragen wij u om persoonsgegevens in de vorm van het verstrekken van een curriculum vitae. Als u ervoor kiest om ons per e-mail vrijwillig informatie te verschaffen, zullen wij deze informatie gebruiken in overeenstemming met ons privacybeleid. Hillary Step houdt zich aan de wetgeving rondom de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Het doel van Hillary Step bij het verwerken van persoonsgegevens is het verbinden en bemiddelen van kandidaten (zowel actief als latent werkzoekenden) en opdrachtgevers voor een mogelijke (loop-)baan:

  • Het met behulp van specifieke criteria vinden van geschikte kandidaten voor vacatures;
  • Het voorleggen van cv’s en profielen van kandidaten voor beoordeling door opdrachtgevers voor een vacature;
  • Het sturen van e-mails over mogelijke vacatures;

Wij verwerken alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor bovengenoemde doeleinden. Wij streven daarbij naar minimale gegevensverwerking. Waar mogelijk worden minder of geen persoonsgegevens verwerkt.

Wij zullen de verzamelde persoonsgegevens uitsluitend delen met derden ter ondersteuning van onze diensten of indien dit wettelijk verplicht is. De verzamelde persoonsgegevens worden niet uitgeleend, verhuurd, verkocht of op een andere manier openbaar gemaakt. Zonder uw toestemming zullen wij
geen gegevens doorgeven aan een land buiten de Europese Unie.

Welke informatie wordt verzameld?

Curriculum vitae

Als sollicitant of kandidaat bij Hillary Step kunt u uw curriculum vitae per e-mail verstrekken aan één van de consultants of research associates. Door het versturen van uw cv geeft u ons informatie zoals: naam, adresgegevens, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, opleidingen, ambitie en werkervaring. Met behulp van deze informatie kan Hillary Step u helpen bij het vinden van een passende baan, nu of in de toekomst.

Wanneer u het niet op prijs stelt dat Hillary Step uw persoonsgegevens gebruikt voor de bovenstaande doeleinden, kunt u dat ons laten weten. Dit betekent echter wel dat Hillary Step u geen diensten kan verlenen.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden vijf jaar bewaard ten behoeve van het succesvol uitoefenen van ons bedrijfsactiviteiten en doelen. Persoonsgegevens kunnen langer bewaard worden om te voldoen aan een wettelijke bewaarplicht. Behoudens voor de doeleinden van het matchen en bemiddelen tussen opdrachtgevers en kandidaten, zal Hillary Step uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming ter beschikking stellen aan derden.

Beveiliging

Wij hebben passende maatregelen genomen om uw persoonlijke gegevens te beveiligen en om misbruik te voorkomen.

Recht tot correcties en laten verwijderen van persoonsgegevens

Als gebruiker kunt u uw gegevens, laten aanpassen, corrigeren of verwijderen. Dit kan via een verzoek per e-mail naar info@hillarystep.nl. Wanneer u contact opneemt krijgt u binnen één maand reactie.

U heeft daarnaast de volgende rechten:

  • Het recht de verwerking van uw gegevens te beperken of uw gegevens aan een andere partij over te dragen.
  • Het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens in te trekken.

Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen. U heeft tevens het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Nieuwe ontwikkelingen en vragen

De tekst van deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast, gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten en eventuele wetswijzigingen.

Heeft u vragen over of naar aanleiding van deze privacyverklaring? E-mail eventuele vragen naar info@hillarystep.nl. Wanneer u contact opneemt krijgt u binnen één maand reactie.